Kvalitets- og miljøpolitik

I arbejdet på at opfylde kundernes krav og behov vil Accoat overholde gældende lovkrav, myndighedskrav samt DS/EN ISO 9001 og DS/ISO 14001. Samtidig erkender vi, at alle har ansvar for såvel det omgivende miljø som for hinanden, og derfor vil vi tage hensyn til såvel det interne som det eksterne miljø.

Accoat er tilsluttet FN’s Global Compact – de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og anti-korruption, som FN har opstillet som retningslinjer for virksomheders arbejde for en mere bæredygtig udvikling. Accoat følger principperne i International Labor Organization´s konventioner og FN´s menneskerettighedskonvention (UNDHR). Det vil sige, at Accoat ikke tolererer børnearbejde eller tvangslignende arbejde, ikke beskæftiger mindreårige, og at al form for diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold er forbudt.

Det er ligeledes vores målsætninger:

- at udføre løbende forbedringer på kvalitets-, miljø- og energiområderne i takt med opståede krav samt de tekniske og økonomiske muligheder.
- at opbygge varige kontakter med myndigheder, leverandører og samarbejdspartnere på basis af nøgleord som tillid, pålidelighed, ansvarlighed, troværdighed og service.
- at produktudvikle alene og sammen med universiteter, kunderne og leverandører således, at Accoats produktprogram altid er i front.
- at tiltrække kvalificerede, dynamiske og motiverede medarbejdere, således at en årlig vækst kan opretholdes.
-at være en beslutningsdygtig og veltrimmet organisation fokuseret på definerede vækstområder og på realisering af handlingsplaner og mål.
- at arbejde på at implementere renere teknologi og mere miljøvenlige processer og produkter.
- at arbejde på at reducere energiforbruget.
- at uddanne og motivere medarbejderne til at efterleve eksterne krav (myndighedskrav, ISO 9001 og 14001) samt interne krav.
- at føre en åben dialog med og tage hensyn til andre interessenters (samfund, nabo, aktionærer) synspunkter i forbindelse med miljøspørgsmål

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.