Disclaimer

Når du går ind på Accoats hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende erklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringens indhold.

Accoat har gjort sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. Accoat giver dog ingen garantier herfor.

Accoat fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller mangler på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden.

Accoats hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt Accoats kontrol. Accoat påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Billeder, logoer og tekster på Accoats hjemmeside tilhører Accoat og er beskyttet af bl.a. copyright. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse billeder, logoer og tekster uden Accoats forudgående, skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er billeder og tekster på siden ”Downloads”.

Accoat forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet på hjemmesiden eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

Accoat indsamler kun personlige informationer om de besøgende på hjemmesiden – f.eks. navne, adresser og e-mail adresser – hvis de besøgende på hjemmesiden selv aktivt giver denne information fra sig. Accoat vil kun bruge disse oplysninger til det formål, som en besøgende specifikt har bedt om, for eksempel at modtage materialer på e-mail. En besøgende kan til enhver tid frabede sig at modtage materialer, og Accoat vil herefter ikke udnytte de personlige informationer eller give dem fra sig til andre – undtagen ved evt. myndighedskrav.

Enhver tvist, der måtte opstå som følgende af nærværende erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.